Tal com vam anunciar a l’agenda del wikinet, Folia, el grup instrumental de l’Aula de Música Antiga de la Blai Net, va actuar a Montornés del Vallès, el passat diumenge 30 de maig. El concert va tenir lloc a l’església de Sant Sadurní, i va ser tot un èxit! Com a mostra aquest vídeo de Greensleaves. En podeu veure d’altres a la plana de l’Aula de Música Antiga

Anuncis