INSCRIPCIONS 2015-2016

Aquestes són les bases del procés d’inscripció al curs 2015-2016, aprovades pel Consell Escolar de Centre del passat 28 d’abril.

Lloc

OMAP, Oficina Municipal d’Atenció Pública. Planta baixa de l’Ajuntament de Sant Boi. Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 19 h. i el divendres de 8.30 h. fins a 14 h.

Calendari

assumpte: dates: horari i lloc:
Preinscripcions del 18 al 28 de maig OMAP Ajuntament
Sorteig per a

possibles empats

1 de juny Escola de Música

a les 17 h.

Exposició del llistat provisional 2 de juny OMAP i

Escola de Música

Període de reclamacions del 3 al 5 de juny OMAP
Publicació del llistat definitiu 8 de juny OMAP i

Escola de Música

Horaris curs 2015-2016 del 9 al 19 de juny
Sol·licitud de reducció del

preu públic

Del 22 al 26 de juny OMAP

Barem d’accés

CRITERIS OBSERVACIONS PUNTUACIÓ
Estar censat/da a Sant Boi Es procedirà a la comprovació del cens 4 PUNTS
Pare o mare treballa a Sant Boi Només per a no censats a Sant Boi.

Caldrà acreditar raó social de l’empresa

2 PUNTS
Tenir germans al Centre Germans matriculats en programes de llarga durada. S’acreditarà mitjançant el llibre de família 2 PUNTS
Haver complimentat la preinscripció en altres ocasions A comptar tres cursos anteriors

(màxim 3 punts)

1 PUNT
Ser beneficiari per renda mínima d’inserció A justificar amb impresos oficials 1 PUNT

En tots els casos caldrà presentar fotocòpia del llibre de família i signar la sol·licitud, fent-hi constar que les dades són certes.

Oferta de places

EDAT

nº de places

Nivell educatiu

Alumnes nascuts l’any 2014 12 Blainones 1
Alumnes nascuts l’any 2013 4* Blainones 2
Alumnes nascuts l’any 2012 16* Blainones 3
Alumnes nascuts l’any 2011 36* Música i Moviment 1
Alumnes nascuts els anys 2008, 2009 i 2010 8* Música i Moviment 2, Toca i Canta 1 i 2
Alumnes nascuts a partir de l’any 2007 8* Bàsic 1 i 2, Grups d’Introducció, i Joves i adults
 

Total places:                      

84
  • Els alumnes amb necessitats educatives especials ocuparan 2 places
  • En els programes en que es cursi instrument, la tria d’aquest vindrà condicionada per l’oferta de places que ofereixi l’Escola de Música en aquell moment determinat: el fet de tenir plaça dins l’Escola no garanteix tenir plaça d’un instrument en concret

(*) estimació de places realitzada a la baixa, a partir dels mínims que l’Escola pot garantir en el moment d’aprovar aquestes bases. Les xifres incrementaran en funció de les baixes que es causin a final de curs.

Informacions d’interès general

Llegiu si us plau tota aquesta informació abans de formalitzar la inscripció a l’Escola de Música:

Les places consignades responen a una estimació realitzada a la baixa, a excepció del primer curs de Blainones, a partir dels mínims que l’Escola pot garantir en el moment d’aprovar aquestes bases. La quantitat de places s’incrementarà, amb tota probabilitat, a mesura que s’acosti l’inici del curs 2015-2016, en funció de baixes o renúncies d’alumnes.

Telèfons i correus electrònics: és molt important que consigneu tant telèfon com e-mail en el moment de fer la inscripció, donat que l’Escola es comunicarà amb vosaltres a través d’ambdós mitjans. Tant l’assignació de l’horari dels grups de Sensibilització, com la de places en llistat d’espera, es realitzen per via telefònica. Si després de diferents intents no podem contactar amb vosaltres per telefon ni per correu electrònic, passarem el torn a la següent persona del llistat.

Nens i nenes amb necessitats educatives especials: és molt important, tant en benefici vostre com de l’Escola, que en cas que el vostre fill o filla tingui necessitats educatives especials, ho feu constar en el moment de la inscripció, marcant la casella corresponent. En aquest cas, i en funció de l’edat i de les necessitats del vostre fill/a, l’Escola li assignarà el curs i el programa que li corresponguin. En els cursos de Música i Moviment i Toca i Canta es reserva una plaça per grup per aquests alumnes.

Per més informació, demaneu a l’OMAP o a l’Escola de Música el folletó Jo També, o encara millor, demaneu a l’Escola una entrevista amb la responsable de l’Aula d’Inclusió.

Assignació d’Horaris:

  • Alumnes de Sensibilització (Blainones, Música i Moviment, i Toca i Canta): s’assignen per telèfon, seguint l’ordre de puntuació de les inscripcions, de major a menor. Us trucarem entre el 9 i el 19 de juny, en horari de tarda.
  • Alumnes que accedeixen per llistat d’espera: se’ls ofereix l’horari de la plaça que ha quedat vacant.
  • Alumnes dels programes Bàsic i Introducció: es convocarà les famílies del 22 al 30 de juny; els horaris es concreten en funció de l’instrument assignat.

Elecció de l’Instrument: els alumnes nous dels programes Bàsic i Introducció triaran l’instrument que volen estudiar en funció de les places vacants en aquell moment; el fet de tenir plaça a l’Escola de Música no comporta tenir plaça d’un instrument concret. En cas que l’alumne no estigui segur de quin instrument escollir entre l’oferta que se li proposa, pot iniciar el curs seguint la resta de matèries (música en grup, cant coral) i esperar-se a fer una roda d’instruments, per tal de conèixe’ls millor i poder triar amb més seguretat.

Reduccions dels preus públics: hi ha la possibilitat de demanar bonificacions per a alumnes en situacions socioeconòmiques desafavorides, que s’atorguen en funció de criteris de renda i situació personal i familiar. Podeu consultar les bases d’aquestes reduccions a les normes de gestió dels preus públics. Les podeu demanar a l’OMAP o a l’Escola de Música, o consultar-les al web municipal, http://www.santboi.cat, o al web de l’Escola de Musica, www.emmsantboi.cat.

Les famílies que acompleixin els requisits, poden sol·licitar aquestes reduccions a l’OMAP, un cop formalitzada l’admissió de l’alumne a l’Escola. Alumnes de Música i Moviment 1, sol·liciteu la reducció, si s’escau, del 22 al 26 de juny a l’OMAP, de 8:30 a 14h.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: