INSCRIPCIONS 2016-2017

Aviat comença el període d’inscripcions per a alumnes nous, pel curs 2016-2017!!

75 places noves, a més de les vacants que vagin apareixen des d’ara fins a l’inici de curs, per renúncies d’alumnes antics.

Les preinscripcions es faran del 23 de maig al 3 de juny a l’OMAP, a l’Ajuntament.

Jornada de portes obertes: dilluns 23 de maig:

 • 18h: per a nens i nenes de 1 a 7 anys
 • 19h: per a nens i nenes de Primària

El procés d’inscripcions es regula per unes bases aprovades pel Consell Escolar de Centre, les quals contenen el nombre de places convocades, el calendari del procés i el barem d’accés, a més d’informacions sobre el procés. Les bases són aquestes:

PREINSCRIPCIÓ CURS 2016-2017   

CALENDARI DE MATRICULACIÓ PER A NOUS ALUMNES

assumpte dates horari i lloc
Preinscripcions del 23 de maig al 3 juny OMAP Ajuntament
Sorteig per a  possibles empats 6 de juny Escola de Música a les 17:00
Exposició del llistat provisional 7 de juny OMAP i Escola de Música
Període de reclamacions del 8 al 10 de juny OMAP
Publicació del llistat definitiu 14 de juny OMAP i Escola de Música
Horaris curs 2016-2017 del 14 al 21 de juny
Sol·licitud reducció del preu públic del 22 al 28 de juny OMAP

OMAP, Oficina Municipal d’Atenció Pública. Planta baixa de l’Ajuntament de Sant Boi

Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 19 h. i el divendres de 8:30 h. fins a 14:00

 

JORNADA DE PORTES OBERTES dilluns 23  de maig

 • a les 18:00 per a nens i nenes de 1 a 7 anys
 • a les 19:00 per a nens i nenes de 8 a 12 anys

BAREM D’ACCÉS

criteris observacions puntuació
Estar censat/da a Sant Boi Es procedirà a la comprovació del cens 4 PUNTS
Pare o mare treballa a Sant Boi Només per a no censats a Sant Boi.

Caldrà acreditar raó social de l’empresa

2 PUNTS
Tenir germans al Centre Germans matriculats en programes de llarga durada. S’acreditarà mitjançant el llibre de família 2 PUNTS
Haver complimentat la preinscripció en altres ocasions A comptar tres cursos anteriors  (màxim 3 punts) 1 PUNT
Ser beneficiari renda mínima d’inserció A justificar amb impresos oficials 1 PUNT

En tots els casos: caldrà presentar fotocòpia del llibre de família i signar la sol·licitud, fent-hi constar que les dades són certes.
OFERTA DE PLACES

edat places nivell educatiu
Alumnes nascuts l’any 2015 12 Blainones 1
Alumnes nascuts l’any 2014 2* Blainones 2
Alumnes nascuts l’any 2013 14* Blainones 3
Alumnes nascuts l’any 2012 36*   Música i Moviment 1
Alumnes nascuts els anys 09, 10  i 11 11* Música i Moviment 2, Toca i Canta 1 i 2
Alumnes nascuts a partir de l’any  08 ** Bàsic 1 i 2,  Grup Introducció, Joves i adults
Total places:                        75

(*) estimació de places realitzada a la baixa, a partir dels mínims que l’Escola pot garantir en el moment d’aprovar aquestes bases. Les xifres incrementaran en funció de les baixes que es causin a final de curs.

(**) Les places dels programes Bàsic, INtroducció i Joves i Adults es concretaran i assignaran a partir de setembre. Tindran prioritat les persones que hagin  realitzat aquesta inscripció.

 • Els alumnes amb necessitats educatives especials ocuparan 2 places
 • En els programes en que es cursi instrument, la tria d’aquest vindrà condicionada per l’oferta de places que ofereixi l’Escola de Música en aquell moment determinat: el fet de tenir plaça dins l’Escola no garanteix tenir plaça d’un instrument en concret

INFORMACIONS D’INTERÈS GENERAL     

Llegiu si us plau tota aquesta informació abans de formalitzar la inscripció a l’Escola de Música:

 • Les places consignades responen a una estimació realitzada a la baixa, a excepció del primer curs de Blainones, a partir dels mínims que l’Escola pot garantir en el moment d’aprovar aquestes bases. La quantitat de places s’incrementarà, amb tota probabilitat, a mesura que s’acosti l’inici del curs 2016-2017, en funció de baixes o renúncies d’alumnes.
 • Telèfons i correus electrònics: és molt important que consigneu tant telèfon com e-mail en el moment de fer la inscripció, donat que l’Escola es comunicarà amb vosaltres a través d’ambdós mitjans. Tant l’assignació de l’horari dels grups de Sensibilització, com la de places en llistat d’espera, es realitzen per via telefònica. Si després de diferents intents no podem contactar amb vosaltres per telefon ni per correu electrònic, passarem el torn a la següent persona del llistat.
 • Nens i nenes amb necessitats educatives especials: és molt important, tant en benefici vostre com de l’Escola, que en cas que el vostre fill o filla tingui necessitats educatives especials, ho feu constar en el moment de la inscripció, marcant la casella corresponent. En aquest cas, i en funció de l’edat i de les necessitats del vostre fill/a, l’Escola li assignarà el curs i el programa que li corresponguin. En els cursos de Música i Moviment i Toca i Canta es reserva una plaça per grup per aquests alumnes.

 

Per més informació, demaneu a l’OMAP o a l’Escola de Música el folletó Jo També, o encara millor, demaneu a l’Escola una entrevista amb la responsable de l’Aula d’Inclusió.

 

 • Assignació d’Horaris:
 • Alumnes de Sensibilització (Blainones, Música i Moviment, i Toca i Canta): s’assignen per telèfon, seguint l’ordre de puntuació de les inscripcions, de major a menor. Us trucarem entre el 14 i el 21 de juny, en horari de tarda
 • Alumnes que accedeixen per llistat d’espera: se’ls ofereix l’horari de la plaça que ha quedat vacant.
 • Alumnes dels programes Bàsic i Introducció: es convocarà les famílies del 1 i el 8 de setembre; els horaris es concreten en funció de l’instrument assignat.
  • Elecció de l’Instrument: els alumnes nous dels programes Bàsic i Introducció triaran l’instrument que volen estudiar en funció de les places vacants en aquell moment; el fet de tenir plaça a l’Escola de Música no comporta tenir plaça d’un instrument concret. En cas que l’alumne no estigui segur de quin instrument escollir entre l’oferta que se li proposa, pot iniciar el curs seguint la resta de matèries (música en grup, cant coral) i esperar-se a fer una roda d’instruments, per tal de conèixe’ls millor i poder triar amb més seguretat.
  • Reduccions dels preus públics: hi ha la possibilitat de demanar bonificacions per a alumnes en situacions socioeconòmiques desafavorides, que s’atorguen en funció de criteris de renda i situació personal i familiar. Podeu consultar les bases d’aquestes reduccions a les normes de gestió dels preus públics. Les podeu demanar a l’OMAP o a l’Escola de Música, o consultar-les al web municipal, http://www.santboi.cat, o al web de l’Escola de Musica, www.emmsantboi.cat.

 

Les famílies que acompleixin els requisits, poden sol·licitar aquestes reduccions a l’OMAP, un cop formalitzada l’admissió de l’alumne a l’Escola. Alumnes de Música i Moviment 1,  sol·liciteu la reducció, si s’escau, del 22 al 28 de juny a l’OMAP, de 8:30 a 14h.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: