ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA BLAI NET
PREINSCRIPCIONS PEL CURS 2021/2022
LLISTA DEFINITIVA
RESULTAT DEL SORTEIG REALITZAT EL DILLUNS 14 DE JUNYA L’ESCOLA DE MÚSICA: 62
Les sol·licituds empatades a punts s’endrecen per les tres darreres xifres del núm. de registre, a partir del núm. 62 inclòs, de menor a major
BLAINONES 2, NASCUTS/DES L’ANY 2019,  24 PLACES
    
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000098BlaiNones 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000100BlaiNones 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000032BlaiNones 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000071BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000076BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000077BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000085BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000139BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000151BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000023BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000026BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000027BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000031BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000037BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000049BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000055BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000024BlaiNones 20ADMÈS/ESA
BLAINONES 3, NASCUTS/DES L’ANY 2018, 12 PLACES
    
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000072BlaiNones 36ADMÈS/ESA
X715/2021/000081BlaiNones 36ADMÈS/ESA
X715/2021/000131BlaiNones 36ADMÈS/ESA
X715/2021/000053BlaiNones 36ADMÈS/ESA
X715/2021/000056BlaiNones 36ADMÈS/ESA
X715/2021/000145BlaiNones 35ADMÈS/ESA
X715/2021/000030BlaiNones 35ADMÈS/ESA
X715/2021/000046BlaiNones 35ADMÈS/ESA
X715/2021/000061BlaiNones 35ADMÈS/ESA
X715/2021/000062BlaiNones 34ADMÈS/ESA
X715/2021/000063BlaiNones 34ADMÈS/ESA
X715/2021/000075BlaiNones 34ADMÈS/ESA
X715/2021/000082BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000094BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000095BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000106BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000112BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000115BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000128BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000154BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000002BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000020BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000021BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000029BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000045BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000051BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000052BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000066BlaiNones 30NO ADMÈS/ESA
MÚSICA I MOVIMENT 1, NASCUTS/DES L’ANY 2017, 48 PLACES
    
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000038Música i Moviment 19ADMÈS/ESA
X715/2021/000054Música i Moviment 18ADMÈS/ESA

X715/2021/000092
Música i Moviment 17ADMÈS/ESA
X715/2021/000102Música i Moviment 16ADMÈS/ESA
X715/2021/000116Música i Moviment 16ADMÈS/ESA
X715/2021/000135Música i Moviment 16ADMÈS/ESA
X715/2021/000003Música i Moviment 16ADMÈS/ESA
X715/2021/000047Música i Moviment 15ADMÈS/ESA
X715/2021/000068Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000079Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000088Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000103Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000108Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000109Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000126Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000130Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000132Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000136Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000010Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000011Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000035Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000040Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000057Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000084Música i Moviment 12ADMÈS/ESA
X715/2021/000001Música i Moviment 11ADMÈS/ESA
MÚSICA I MOVIMENT 2, NASCUTS/DES L’ANY 2016, 37 PLACES
    
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000041Música i Moviment 27ADMÈS/ESA
X715/2021/000074Música i Moviment 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000080Música i Moviment 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000083Música i Moviment 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000016Música i Moviment 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000091Música i Moviment 25ADMÈS/ESA
X715/2021/000121Música i Moviment 25ADMÈS/ESA
X715/2021/000009Música i Moviment 25ADMÈS/ESA
X715/2021/000050Música i Moviment 25ADMÈS/ESA
X715/2021/000087Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000113Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000127Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000144Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000148Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000153Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000018Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000048Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000064Música i Moviment 20ADMÈS/ESA
X715/2021/000141Música i Moviment 20ADMÈS/ESA
TOCA I CANTA 1, NASCUTS/DES L’ANY 2015, 17 PLACES 
    
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000069Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000073Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000093Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000099Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000104Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000107Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000118Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000125Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000138Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000142Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000022Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000043Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000065Toca i Canta 10ADMÈS/ESA
TOCA I CANTA 2, NASCUTS/DES L’ANY 2014,  7 PLACES 
    
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000124Toca i Canta 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000150Toca i Canta 25ADMÈS/ESA
X715/2021/000089Toca i Canta 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000117Toca i Canta 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000119Toca i Canta 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000120Toca i Canta 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000149Toca i Canta 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000007Toca i Canta 24NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000008Toca i Canta 24NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000015Toca i Canta 24NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000036Toca i Canta 24NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000058Toca i Canta 24NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000086Toca i Canta 22NO ADMÈS/ESA

ALUMNES NASCUTS/ES l’ANY 2013 ò ABANS

Les places corresponents a aquestes preinscripcions es determinaran el proper setembre, i s’oferiran segons l’ordre dels llistats baremats següents

Bàsic 1, sense assignació de places fins al setembre
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000006Bàsic 16PENDENT
X715/2021/000090Bàsic 14PENDENT
X715/2021/000129Bàsic 14PENDENT
X715/2021/000137Bàsic 14PENDENT
X715/2021/000028Bàsic 14PENDENT
X715/2021/000034Bàsic 14PENDENT
X715/2021/000039Bàsic 14PENDENT
X715/2021/000060Bàsic 14PENDENT
X715/2021/000134Bàsic 10PENDENT
Bàsic 2, sense assignació de places fins al setembre
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000017Bàsic 24PENDENT
X715/2021/000140Bàsic 20PENDENT
Grup d’Introducció, sense assignació de places fins al setembre 
 
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000042Bàsic 36PENDENT
X715/2021/000044Bàsic 46PENDENT
X715/2021/000097Bàsic 34PENDENT
X715/2021/000101Bàsic 44PENDENT
X715/2021/000105Bàsic 44PENDENT
X715/2021/000111Bàsic 34PENDENT
X715/2021/000123Aprof 14PENDENT
X715/2021/000133Bàsic 34PENDENT
X715/2021/000146Aprof 44PENDENT
X715/2021/000147Bàsic 44PENDENT
X715/2021/000019Bàsic 44PENDENT
X715/2021/000033Aprof 54PENDENT
X715/2021/000059Aprof 44PENDENT
Joves i adults, sense assignació de places fins al setembre 
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000067Joves i Adults6PENDENT
X715/2021/000114Joves i Adults5PENDENT
X715/2021/000143Joves i Adults4PENDENT
X715/2021/000152Joves i Adults4PENDENT
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA BLAI NET
PREINSCRIPCIONS PEL CURS 2021/2022
LLISTAT PROVISIONAL
RESULTAT DEL SORTEIG REALITZAT EL DILLUNS 14 DE JUNYA L’ESCOLA DE MÚSICA: 62
Les sol·licituds empatades a punts s’endrecen per les tres darreres xifres del núm. de registre, a partir del núm. 62 inclòs, de menor a major
Període de reclamacions del 16 al 18 de juny,  al web municipal
BLAINONES 2, NASCUTS/DES L’ANY 2019,  24 PLACES
    
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000098BlaiNones 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000100BlaiNones 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000032BlaiNones 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000071BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000076BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000077BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000085BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000139BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000151BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000023BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000026BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000027BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000031BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000037BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000049BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000055BlaiNones 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000024BlaiNones 20ADMÈS/ESA
BLAINONES 3, NASCUTS/DES L’ANY 2018, 12 PLACES
    
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000072BlaiNones 36ADMÈS/ESA
X715/2021/000081BlaiNones 36ADMÈS/ESA
X715/2021/000131BlaiNones 36ADMÈS/ESA
X715/2021/000053BlaiNones 36ADMÈS/ESA
X715/2021/000056BlaiNones 36ADMÈS/ESA
X715/2021/000145BlaiNones 35ADMÈS/ESA
X715/2021/000030BlaiNones 35ADMÈS/ESA
X715/2021/000046BlaiNones 35ADMÈS/ESA
X715/2021/000061BlaiNones 35ADMÈS/ESA
X715/2021/000062BlaiNones 34ADMÈS/ESA
X715/2021/000063BlaiNones 34ADMÈS/ESA
X715/2021/000075BlaiNones 34ADMÈS/ESA
X715/2021/000082BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000094BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000095BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000106BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000112BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000115BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000128BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000154BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000002BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000020BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000021BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000029BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000045BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000051BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000052BlaiNones 34NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000066BlaiNones 30NO ADMÈS/ESA
MÚSICA I MOVIMENT 1, NASCUTS/DES L’ANY 2017, 48 PLACES
    
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000038Música i Moviment 19ADMÈS/ESA
X715/2021/000092Música i Moviment 17ADMÈS/ESA
X715/2021/000054Música i Moviment 17ADMÈS/ESA
X715/2021/000102Música i Moviment 16ADMÈS/ESA
X715/2021/000116Música i Moviment 16ADMÈS/ESA
X715/2021/000135Música i Moviment 16ADMÈS/ESA
X715/2021/000003Música i Moviment 16ADMÈS/ESA
X715/2021/000047Música i Moviment 15ADMÈS/ESA
X715/2021/000068Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000079Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000088Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000103Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000108Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000109Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000126Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000130Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000132Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000136Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000010Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000011Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000035Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000040Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000057Música i Moviment 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000084Música i Moviment 12ADMÈS/ESA
X715/2021/000001Música i Moviment 11ADMÈS/ESA
MÚSICA I MOVIMENT 2, NASCUTS/DES L’ANY 2016, 37 PLACES
    
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000041Música i Moviment 27ADMÈS/ESA
X715/2021/000074Música i Moviment 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000080Música i Moviment 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000083Música i Moviment 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000016Música i Moviment 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000091Música i Moviment 25ADMÈS/ESA
X715/2021/000121Música i Moviment 25ADMÈS/ESA
X715/2021/000009Música i Moviment 25ADMÈS/ESA
X715/2021/000050Música i Moviment 25ADMÈS/ESA
X715/2021/000087Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000113Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000127Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000144Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000148Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000153Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000018Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000048Música i Moviment 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000064Música i Moviment 20ADMÈS/ESA
X715/2021/000141Música i Moviment 20ADMÈS/ESA
TOCA I CANTA 1, NASCUTS/DES L’ANY 2015, 17 PLACES 
    
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000069Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000073Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000093Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000099Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000104Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000107Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000118Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000125Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000138Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000142Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000022Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000043Toca i Canta 14ADMÈS/ESA
X715/2021/000065Toca i Canta 10ADMÈS/ESA
TOCA I CANTA 2, NASCUTS/DES L’ANY 2014,  7 PLACES 
    
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000124Toca i Canta 26ADMÈS/ESA
X715/2021/000150Toca i Canta 25ADMÈS/ESA
X715/2021/000089Toca i Canta 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000117Toca i Canta 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000119Toca i Canta 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000120Toca i Canta 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000149Toca i Canta 24ADMÈS/ESA
X715/2021/000007Toca i Canta 24NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000008Toca i Canta 24NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000015Toca i Canta 24NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000036Toca i Canta 24NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000058Toca i Canta 24NO ADMÈS/ESA
X715/2021/000086Toca i Canta 22NO ADMÈS/ESA

ALUMNES NASCUTS/ES l’ANY 2013 ò ABANS

Les places corresponents a aquestes preinscripcions es determinaran el proper setembre, i s’oferiran segons l’ordre dels llistats baremats següents

Bàsic 1, sense assignació de places fins al setembre
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000006Bàsic 16PENDENT
X715/2021/000090Bàsic 14PENDENT
X715/2021/000129Bàsic 14PENDENT
X715/2021/000137Bàsic 14PENDENT
X715/2021/000028Bàsic 14PENDENT
X715/2021/000034Bàsic 14PENDENT
X715/2021/000039Bàsic 14PENDENT
X715/2021/000060Bàsic 14PENDENT
X715/2021/000134Bàsic 10PENDENT
Bàsic 2, sense assignació de places fins al setembre
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000017Bàsic 24PENDENT
X715/2021/000140Bàsic 20PENDENT
Grup d’Introducció, sense assignació de places fins al setembre 
 
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000042Bàsic 36PENDENT
X715/2021/000044Bàsic 46PENDENT
X715/2021/000097Bàsic 34PENDENT
X715/2021/000101Bàsic 44PENDENT
X715/2021/000105Bàsic 44PENDENT
X715/2021/000111Bàsic 34PENDENT
X715/2021/000123Aprof 14PENDENT
X715/2021/000133Bàsic 34PENDENT
X715/2021/000146Aprof 44PENDENT
X715/2021/000147Bàsic 44PENDENT
X715/2021/000019Bàsic 44PENDENT
X715/2021/000033Aprof 54PENDENT
X715/2021/000059Aprof 44PENDENT
Joves i adults, sense assignació de places fins al setembre 
NúmeroCursPuntuacióAdmissió
X715/2021/000067Joves i Adults6PENDENT
X715/2021/000114Joves i Adults5PENDENT
X715/2021/000143Joves i Adults4PENDENT
X715/2021/000152Joves i Adults4PENDENT

L’Escola Municipal de Música Blai Net obre un procés de preinscripció pel curs 2021-2022 per a alumnes nous

Les preinscripcions es faran on line, a través del web municipal, del 31 de maig a l’11 de juny.

Podeu accedir a la plana de preinscripció prement AQUÍ

Aquestes són les bases del procés, aprovades el 18 de maig pel Consell Escolar de Centre:

PREINSCRIPCIÓ CURS 2021 – 2022

CALENDARI DE MATRICULACIÓ PER A NOUS ALUMNES

assumptedateshorari i lloc
Preinscripcionsdel 31 de maig a l’11 de junyOn line al web municipal 
Sorteig per a  possibles empats14 de junySorteig a l’Escola de Música, a les 16h
Exposició del llistat provisional15  de junyWeb municipal, web de l’Escola, OMAP i Escola de Música
Període de reclamacionsdel 16 al 18 de junyOn line al web municipal
Publicació del llistat definitiu21 de junyWeb municipal, web de l’Escola, OMAP i Escola de Música
Horaris dels alumnes de Sensibilitzaciódel 29 de juny al 6  de juliol                  Per telèfon
Sol·licitud reducció del preu públicdel 5 al 9 de juliolWeb Municipal, OMAP
Assignació d’instrument i horarisdel 13 al 17 de setembreEscola de Música

Escola Municipal de Música Blai Net

Informació telefònica: 93 630 68 86, de 15h a 21h

BAREM D’ACCÉS

criterisobservacionspuntuació
Estar censat/da a Sant BoiEs procedirà a la comprovació del cens4 PUNTS
Pare o mare treballa a Sant BoiNomés per a no censats a Sant Boi.Caldrà acreditar raó social de l’empresa2 PUNTS
Tenir germans al CentreGermans matriculats en programes de llarga durada. S’acreditarà mitjançant el llibre de família2 PUNTS
Haver complimentat la preinscripció en altres ocasionsA comptar tres cursos anteriors  (màxim 3 punts)1 PUNT 
Ser beneficiari renda mínima d’insercióA justificar amb impresos oficials1 PUNT

OFERTA DE PLACES 

edatplacesnivell educatiu
Alumnes nascuts l’any 201924BlaiNones 2 
Alumnes nascuts l’any 201812BlaiNones 3
Alumnes nascuts l’any 201748 Música i Moviment 1
Alumnes nascuts l’any 201637Música i Moviment 2
Alumnes nascuts els anys 201517Toca i Canta 1
Alumnes nascuts l’any 20147Toca i Canta 2
Alumnes nascuts a partir de l’any  2013*Bàsic 1 i 2,  Grup Introducció, Joves i adults
Total places:                       145

(*) Les places dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults es concretaran i assignaran a partir de setembre.  Aconsellem realitzar la preinscripció dins dels terminis establerts en aquestes bases, donat que hi accediran, per ordre baremat, les preinscripcions realitzades en el present procés.

 • Els alumnes amb necessitats educatives especials ocuparan 2 places
 • En els programes en que es cursi instrument, la tria d’aquest vindrà condicionada per l’oferta de places que ofereixi l’Escola de Música en aquell moment determinat: el fet de tenir plaça dins l’Escola no garanteix tenir plaça d’un instrument en concret

INFORMACIONS D’INTERÈS GENERAL     

Llegiu si us plau tota aquesta informació abans de formalitzar la inscripció a l’Escola de Música:

 • Les places consignades responen a una estimació realitzada a la baixa, a excepció del primer curs de BlaiNones, a partir dels mínims que l’Escola pot garantir en el moment d’aprovar aquestes bases. La quantitat de places es pot incrementar, amb molta probabilitat, a mesura que s’acosti l’inici del curs 2021-22, en funció de baixes o renúncies d’alumnes.
 • Telèfons i correus electrònics: és molt important que consigneu tant telèfon com e-mail en el moment de fer la inscripció, donat que l’Escola es comunicarà amb vosaltres a través d’ambdós mitjans. Tant l’assignació de l’horari dels grups de Sensibilització, com la de places en llistat d’espera, es realitzen per via telefònica. Si després de diferents intents no podem contactar amb vosaltres per telèfon ni per correu electrònic, passarem el torn a la següent persona del llistat. 
 • Nens i nenes amb necessitats educatives especials: és molt important, tant en benefici vostre com de l’Escola, que en cas que el vostre fill o filla tingui necessitats educatives especials, ho feu constar en el moment de la inscripció, marcant la casella corresponent. En aquest cas, i en funció de l’edat i de les necessitats del vostre fill/a, l’Escola li assignarà el curs i el programa que li corresponguin. En els cursos de Música i Moviment i Toca i Canta es reserva una plaça per grup per aquests alumnes. Per més informació, demaneu a l’OMAP o a l’Escola de Música el folletó Jo També, o encara millor, demaneu a l’Escola una entrevista amb la responsable de l’Aula d’Inclusió.
 • Assignació d’Horaris: 
 • Alumnes de Sensibilització (BlaiNones, Música i Moviment, i Toca i Canta): s’assignen per telèfon, seguint l’ordre de puntuació de les inscripcions, de major a menor. Us trucarem entre el 29 de juny i el 6 de juliol, en horari de tarda
 • Alumnes que accedeixen per llistat d’espera: se’ls ofereix l’horari de la plaça que ha quedat vacant.
 • Alumnes dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults: es convocarà les persones pre-inscrites del 13 al 17 de setembre, segons l’ordre baremat; els horaris es concreten en funció de l’instrument assignat.
 • Elecció de l’Instrument: 
  • Els alumnes nous dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults triaran l’instrument que volen estudiar en funció de les places vacants en aquell moment. 
  • El fet de tenir plaça a l’Escola de Música no comporta tenir plaça d’un instrument en concret. 
  • En cas que l’alumne no estigui segur de quin instrument escollir entre l’oferta que se li proposa, pot iniciar el curs seguint la resta de matèries (música en grup, cant coral) i esperar-se a fer una roda d’instruments, per tal de conèixe’ls millor i poder triar amb més seguretat.
 • Reduccions dels preus públics: 
  • Hi ha la possibilitat de demanar reduccions dels preus públics, que s’atorguen en funció de criteris de renda i situació personal i familiar. 
  • Podeu consultar les bases d’aquestes reduccions a les normes de gestió dels preus públics. Les trobareu a http://www.emmsantboi.cat, menú de la barra superior, “Preus Públics”.
  • Les famílies que acompleixin els requisits, poden sol·licitar aquestes reduccions a l’OMAP, un cop formalitzada l’admissió de l’alumne a l’Escola. Alumnes nous de Sensibilització,  sol·liciteu la reducció, si s’escau, del 5 al 9 de juliol a l’OMAP, de 8:30 a 14h.

Concert a Sant Boi del Trio Wieck, amb la proposta Lletres del Romanticisme

Dilluns 19 d’abril de 2021 a les 19:30 a Cal Ninyo, carrer Joan Bardina 44

Concert organitzat per Joventuts Musicals del Baix Llobregat

LLETRES DEL ROMANTICISME

Ana Peña, violí, Arianna Pijoan, piano, I Aleix Sala, violoncel.

Celebrem la setmana de Sant Jordi amb una proposta que relaciona música i lletres: Lletres del romanticisme és un espectacle que ofereix la possibilitat de conèixer dos dels grans compositors que van protagonitzar el Romanticisme musical, un període que prioritza l’expressió de sentiments per sobre del racionalisme que havia marcat l’època anterior. Aquesta expressió lliure no només es veu reflectida en la música dels compositors sinó que també la podem descobrir a través de les paraules que van deixar escrites.

Programa

L. van Beethoven, Piano trio en Re Major , Op. 70, Nº 1 “Ghost”

Clara Schumann, Piano trio en sol menor, Op. 17

De Ludwig van Beethoven s’han conservat tres cartes destinades al seu gran “amor immortal”. Malgrat no haver-hi proves concloents probablement eren per Anna-Marie Erdödy. Per aquest motiu sentirem el trio Op. 70 no1 de Beethoven, dedicat a aquesta comtessa i on descobrirem un Romanticisme primerenc.

De Clara Schumann ens ha arribat la correspondència que va mantenir amb Johannes Brahms, cartes que desprenen un gran afecte i tendresa. En el seu trio Op. 17 sentirem un llenguatge romàntic més madur.

La trajectòria de Beethoven i Clara Schumann no s’entén sense els llaços personals i artístics que van establir amb diferents personalitats durant la seva vida. La unió entre la música i la literatura ens ofereix una experiència estètica completa que ens acompanyarà en aquest viatge pel Romanticisme.

El trio Wieck és un projecte d’interpretació i comunicació artística. La formació va néixer l’any 2011 al Conservatori Superior de Música del Liceu, a Barcelona, fruit de l’amistat i d’una passió compartida per a la música de cambra. Format per Ana Peña (violí), Arianna Pijoan (piano) i Aleix Sala (violoncel), crea una experiència estètica al voltant de la música i la seva relació amb altres disciplines. El conjunt ha rebut classes d’Amparo Lacruz i Maria Belooussova i ha participat en festivals com el NEC de Calella, el Festival de Tardor de Sant Hilari Sacalm així com en diferents sales a Barcelona, Esparreguera o Sant Boi de Llobregat.

Comparteix-ho:

Es presenta a Sant Boi el quartet de corda Atenea, amb la proposta Quatre Veus, Tot un Món

Dimecres 10 de març de 2021 a les 19:30 a Cal Ninyo, carrer Joan Bardina 44

Concert organitzat per Joventuts Musicals del Baix Llobregat

QUATRE VEUS, TOT UN MÓN

Andrea Santiago Carrillo, violí · Gil Sisquella Oncins, violí · Bernat Santacana Hervada, viola · Àlex Olmedo Duynslaeger, violoncel

Robert Schumann: Quartet de corda núm. 3, op. 41
Benjamin Britten: Tres Divertiments per a quartet de corda
Dimitri Shostakovich: Quartet de corda nº8, op.110

El Quartet Atenea és una jove formació cambrística nascuda l’any 2018 de la mà d’estudiants de l’ESMUC i el Conservatori del Liceu, sota el mestratge del prestigiós Quartet Casals. El projecte neix de la voluntat de consolidar una formació estable que abraci el repertori clàssic escrit per a quartet de corda des del classicisme del segle XVIII fins als corrents musicals del segle XX. El quartet ha estat seleccionat per participar a diversos cursos internacionals com ara l’organitzat per Joventuts Musicals d’Alemanya a Weikersheim 2018, on van rebre classes dels professors Heime Müller, Donald Weilerstein, Vivian Hornik Weilerstein i el Quartet Casals. Van ser convidats la Swiss Chamber Concert Academy de Ginebra 2018, on van rebre classes del mestre Heinz Holliger amb un concert de clausura a la Radio Concert Hall. Han assistit a l’Acadèmia Internacional de Quartet de Vic 2018 amb el Quartet Casals. Han guanyat el 1r premi de la darrera edició del Concurs Internacional DeltaChamber Music Festival. Han actuat a diversos cicles de concerts com ara el cicle Quinze Vint-i-dos, el Cicle de Concerts de Professors del Consevatori de Manresa, el cicle l’Espai la Plana de l’OM al Kursaal de Manresa, a la inauguració del Festival Grec de Barcelona compartint escenari amb el Kronos Quartet, el cicle de Joves Talents del Pòdium de Matadepera 2019 i el Festival de Música de Wissembourg compartint cartell amb el Quatour Ébene i el Quartet Gerhard entre d’altres.