ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA BLAI NET
PREINSCRICIONS CURS 2023-24
LLISTAT PROVISIONAL
RESULTAT DEL SORTEIG REALITZAT DILLUNS 29 DE MAIG
A L’ESCOLA DE MÚSICA: 060
Les sol·licituds empatades a punts s’endrecen en ordre ascendent
de les 3 darreres xifres del núm. de registre, a partir del núm. 060 inclòs
BLAINONES 3, NASCUTS/ES L’ANY 2020, 22 PLACES
DNIProgramaExpedientPuntsAdmissió
43691960XBlaiNones 3X715/2023/0000156ADMÈS/ESA
47664794PBlaiNones 3X715/2023/0000306ADMÈS/ESA
46796464CBlaiNones 3X715/2023/0000744ADMÈS/ESA
18046797PBlaiNones 3X715/2023/0000994ADMÈS/ESA
41006326VBlaiNones 3X715/2023/0001014ADMÈS/ESA
47600902XBlaiNones 3X715/2023/0001064ADMÈS/ESA
Y5246790KBlaiNones 3X715/2023/0001194ADMÈS/ESA
33951059TBlaiNones 3X715/2023/0001204ADMÈS/ESA
47607740VBlaiNones 3X715/2023/0001294ADMÈS/ESA
47660092KBlaiNones 3X715/2023/0000024ADMÈS/ESA
47665301DBlaiNones 3X715/2023/0000134ADMÈS/ESA
Y2249864HBlaiNones 3X715/2023/0000194ADMÈS/ESA
43558520QBlaiNones 3X715/2023/0000294ADMÈS/ESA
47658871LBlaiNones 3X715/2023/0000384ADMÈS/ESA
37381855RBlaiNones 3X715/2023/0000434ADMÈS/ESA
47603603CBlaiNones 3X715/2023/0000444ADMÈS/ESA
46359327KBlaiNones 3X715/2023/0000042ADMÈS/ESA
47605775FBlaiNones 3X715/2023/0000090ADMÈS/ESA
47734769VBlaiNones 3X715/2023/0000350ADMÈS/ESA
MÚSICA I MOVIMENT 1, NASCUTS/ES L’ANY 2019, 39 PLACES
DNIProgramaExpedientPuntsAdmissió
46455061YMúsica i Moviment 1X715/2023/0000847ADMÈS/ESA
53318856AMúsica i Moviment 1X715/2023/0000644ADMÈS/ESA
47609018FMúsica i Moviment 1X715/2023/0000654ADMÈS/ESA
47658943EMúsica i Moviment 1X715/2023/0000684ADMÈS/ESA
Y6095928EMúsica i Moviment 1X715/2023/0000754ADMÈS/ESA
47600123JMúsica i Moviment 1X715/2023/0000814ADMÈS/ESA
47660365HMúsica i Moviment 1X715/2023/0000864ADMÈS/ESA
47662680XMúsica i Moviment 1X715/2023/0000974ADMÈS/ESA
38087846FMúsica i Moviment 1X715/2023/0001034ADMÈS/ESA
47606189FMúsica i Moviment 1X715/2023/0001044ADMÈS/ESA
47603867PMúsica i Moviment 1X715/2023/0001114ADMÈS/ESA
52413251TMúsica i Moviment 1X715/2023/0001234ADMÈS/ESA
47605773MMúsica i Moviment 1X715/2023/0001244ADMÈS/ESA
55591447XMúsica i Moviment 1X715/2023/0001304ADMÈS/ESA
47604469NMúsica i Moviment 1X715/2023/0000144ADMÈS/ESA
47661360RMúsica i Moviment 1X715/2023/0000224ADMÈS/ESA
47660487WMúsica i Moviment 1X715/2023/0000274ADMÈS/ESA
47609932RMúsica i Moviment 1X715/2023/0000494ADMÈS/ESA
37385997AMúsica i Moviment 1X715/2023/0000564ADMÈS/ESA
39903231WMúsica i Moviment 1X715/2023/0000900ADMÈS/ESA
29112716YMúsica i Moviment 1X715/2023/0001000ADMÈS/ESA
53325345YMúsica i Moviment 1X715/2023/0000420ADMÈS/ESA
MÚSICA I MOVIMENT 2, NASCUTS/ES L’ANY 2018, 9 PLACES
DNIProgramaExpedientPuntsAdmissió
Y3171251WMúsica i Moviment 2X715/2023/0000626ADMÈS/ESA
46751898MMúsica i Moviment 2X715/2023/0000926ADMÈS/ESA
47604797HMúsica i Moviment 2X715/2023/0000476ADMÈS/ESA
46975339RMúsica i Moviment 2X715/2023/0000774ADMÈS/ESA
46473789NMúsica i Moviment 2X715/2023/0000894ADMÈS/ESA
47600775KMúsica i Moviment 2X715/2023/0001144ADMÈS/ESA
50514071EMúsica i Moviment 2X715/2023/0001164ADMÈS/ESA
47604868CMúsica i Moviment 2X715/2023/0001254ADMÈS/ESA
Y2768670JMúsica i Moviment 2X715/2023/0001284ADMÈS/ESA
Y6418618EMúsica i Moviment 2X715/2023/0001334NO ADMÈS/ESA
47608358ZMúsica i Moviment 2X715/2023/0000034NO ADMÈS/ESA
46971719SMúsica i Moviment 2X715/2023/0000054NO ADMÈS/ESA
43533985EMúsica i Moviment 2X715/2023/0000084NO ADMÈS/ESA
47658887NMúsica i Moviment 2X715/2023/0000104NO ADMÈS/ESA
38454307DMúsica i Moviment 2X715/2023/0000114NO ADMÈS/ESA
47668433JMúsica i Moviment 2X715/2023/0000124NO ADMÈS/ESA
Y3518620WMúsica i Moviment 2X715/2023/0000314NO ADMÈS/ESA
47603902CMúsica i Moviment 2X715/2023/0000334NO ADMÈS/ESA
Y3937105WMúsica i Moviment 2X715/2023/0000464NO ADMÈS/ESA
47776687YMúsica i Moviment 2X715/2023/0001272NO ADMÈS/ESA
30683187ZMúsica i Moviment 2X715/2023/0000600NO ADMÈS/ESA
38461403KMúsica i Moviment 2X715/2023/0000670NO ADMÈS/ESA
46790538MMúsica i Moviment 2X715/2023/0000800NO ADMÈS/ESA
X3522684GMúsica i Moviment 2X715/2023/0001070NO ADMÈS/ESA
47906660YMúsica i Moviment 2X715/2023/0000580NO ADMÈS/ESA
TOCA i CANTA 1, NASCUTS/ES L’ANY 2017, 20 PLACES
DNIProgramaExpedientPuntsAdmissió
47600701QToca i Canta 1X715/2023/0000614ADMÈS/ESA
47664678FToca i Canta 1X715/2023/0000634ADMÈS/ESA
27421532NToca i Canta 1X715/2023/0000694ADMÈS/ESA
50515438DToca i Canta 1X715/2023/0000704ADMÈS/ESA
54772909LToca i Canta 1X715/2023/0000724ADMÈS/ESA
41006326VToca i Canta 1X715/2023/0000874ADMÈS/ESA
119094462Toca i Canta 1X715/2023/0001344ADMÈS/ESA
Y2249864HToca i Canta 1X715/2023/0000174ADMÈS/ESA
47609905CToca i Canta 1X715/2023/0000184ADMÈS/ESA
47609144HToca i Canta 1X715/2023/0000264ADMÈS/ESA
40535129KToca i Canta 1X715/2023/0000284ADMÈS/ESA
52467327AToca i Canta 1X715/2023/0000324ADMÈS/ESA
46761096AToca i Canta 1X715/2023/0000404ADMÈS/ESA
27349309DToca i Canta 1X715/2023/0000484ADMÈS/ESA
47606614HToca i Canta 1X715/2023/0001092ADMÈS/ESA
40983510VToca i Canta 1X715/2023/0000880ADMÈS/ESA
47734769VToca i Canta 1X715/2023/0000340ADMÈS/ESA
TOCA i CANTA 2, NASCUTS/ES L’ANY 2016, 6 PLACES
DNIProgramaExpedientPuntsAdmissió
44018240NToca i Canta 2X715/2023/0000786ADMÈS/ESA
47608725JToca i Canta 2X715/2023/0000914ADMÈS/ESA
47659376HToca i Canta 2X715/2023/0000954ADMÈS/ESA
47662680XToca i Canta 2X715/2023/0000964ADMÈS/ESA
38087846FToca i Canta 2X715/2023/0001024ADMÈS/ESA
47601655GToca i Canta 2X715/2023/0001134ADMÈS/ESA
50514071EToca i Canta 2X715/2023/0001154NO ADMÈS/ESA
Y9919816EToca i Canta 2X715/2023/0001224NO ADMÈS/ESA
43533985EToca i Canta 2X715/2023/0000074NO ADMÈS/ESA
48163508JToca i Canta 2X715/2023/0000364NO ADMÈS/ESA
29222621VToca i Canta 2X715/2023/0000830NO ADMÈS/ESA
NASCUTS/DES A PARTIR DEL 2015, SENSE PLACES CONVOCADES
Les places dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults es concretaran en funció de les baixes d’alumnes antics, i s’assignaran a partir de setembre.
BÀSIC 1 i 2, NASCUTS/ES ELS ANYS 2015 i 2014 sense plaça*
DNIProgramaExpedientPuntsAdmissió
Y2677102PBÀSIC 1-2X715/2023/0000256PENDENT SETEMBRE
44199787CBÀSIC 1-2X715/2023/0000535PENDENT SETEMBRE
47609018FBÀSIC 1-2X715/2023/0000664PENDENT SETEMBRE
47600275GBÀSIC 1-2X715/2023/0000934PENDENT SETEMBRE
47602397XBÀSIC 1-2X715/2023/0001084PENDENT SETEMBRE
Y9919816EBÀSIC 1-2X715/2023/0001214PENDENT SETEMBRE
47607740VBÀSIC 1-2X715/2023/0001314PENDENT SETEMBRE
47609905CBÀSIC 1-2X715/2023/0000164PENDENT SETEMBRE
36987430ABÀSIC 1-2X715/2023/0000504PENDENT SETEMBRE
37385997ABÀSIC 1-2X715/2023/0000574PENDENT SETEMBRE
46790538MBÀSIC 1-2X715/2023/0000790PENDENT SETEMBRE
INTRODUCCIÓ, NASCUTS/ES ENTRE ELS ANYS 2013 i 2007, sense plaça*
DNIProgramaExpedientPuntsAdmissió
47600320AINTRODUCCIÓX715/2023/0001106PENDENT SETEMBRE
54771502SINTRODUCCIÓX715/2023/0001186PENDENT SETEMBRE
44199787CINTRODUCCIÓX715/2023/0000545PENDENT SETEMBRE
54772909LINTRODUCCIÓX715/2023/0000734PENDENT SETEMBRE
43452893MINTRODUCCIÓX715/2023/0000764PENDENT SETEMBRE
36522188MINTRODUCCIÓX715/2023/0000824PENDENT SETEMBRE
46971719SINTRODUCCIÓX715/2023/0000064PENDENT SETEMBRE
46761096AINTRODUCCIÓX715/2023/0000394PENDENT SETEMBRE
52199366SINTRODUCCIÓX715/2023/0000414PENDENT SETEMBRE
Y3937105WINTRODUCCIÓX715/2023/0000454PENDENT SETEMBRE
JOVES i ADULTS, NASCUTS/ES A PARTIR DE L’ANY 2006, sense plaça*
DNIProgramaExpedientPuntsAdmissió
47609457DJOVES i ADULTSX715/2023/0000015PENDENT SETEMBRE
44199787CJOVES i ADULTSX715/2023/0000555PENDENT SETEMBRE
46769251QJOVES i ADULTSX715/2023/0000854PENDENT SETEMBRE
35072514KJOVES i ADULTSX715/2023/0000944PENDENT SETEMBRE
54771502SJOVES i ADULTSX715/2023/0000984PENDENT SETEMBRE
47604805AJOVES i ADULTSX715/2023/0001124PENDENT SETEMBRE
35012882MJOVES i ADULTSX715/2023/0001174PENDENT SETEMBRE
44197570BJOVES i ADULTSX715/2023/0001264PENDENT SETEMBRE
36528507EJOVES i ADULTSX715/2023/0001324PENDENT SETEMBRE
20165265SJOVES i ADULTSX715/2023/0000234PENDENT SETEMBRE
47654615HJOVES i ADULTSX715/2023/0000514PENDENT SETEMBRE
Y7578226QJOVES i ADULTSX715/2023/0000594PENDENT SETEMBRE
*Les places dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults es concretaran en funció de les baixes d’alumnes antics, i s’assignaran a partir de setembre.

Es presenta a Sant Boi el Delis Duo, format per Irma Bau Rubinat, violoncel, i Irina Veselova, piano, amb la col·laboració de l’actriu Arántzazu Ruiz, amb el programa Jo sóc Música, dedicat a l’obra de dones compositores.

Dijous 18 de maig a les 19:30 a l’Escola Municipal de Música Blai Net, carrer Jaume I, 24

Concert organitzat per Joventuts Musicals del Baix Llobregat

Preu de l’entrada: 5 euros

Entrada reduïda: 2,5 euros

Venda d’entrades a l’Escola de Música mitja hora abans de començar el concert

Gratuït pels socis de Joventuts Musicals

JO SÓC MÚSICA

Durant gran part de la història les dones han estat condemnades a l’oblit, obligades a no deixar empremta, a no pensar, no fer-se valdre. Així i tot, algunes dones van aconseguir poder desfer-se de les cadenes. Aquest concert recull obres d’algunes compositores dels segles XIX i XX presentades de forma teatralitzada amb una actriu que narrarà la història d’aquestes creadores poc conegudes. DeLIS Duo ha creat Jo soc música amb la voluntat de donar a conèixer la història i la música d’aquestes compositores i per sensibilitzar sobre la falta d’igualtat d’oportunitats que les dones han tingut al llarg de la història.

PROGRAMA

Heriëtte BosmansSonata per a violoncel i piano /  Rebecca Clarke: I’ll bit my heart be still / Nadia BoulangerTres peces per a violoncel i piano / Dodra PejacevicSonata per a violoncel i piano en Mi menor

L’Escola Municipal de Música Blai Net obre el període de preinscripció pel proper curs, per a alumnes nous, del 15 al 25 de maig. Les inscripcions es fan online al web municipal, http://www.santboi.cat

Aquí teniu les bases aprovades pel Consell Escolar de Centre

PREINSCRIPCIÓ CURS 2023-2024

CALENDARI DE MATRICULACIÓ PER A NOUS ALUMNES

assumptedateshorari i lloc
Preinscripcionsdel 15 al 25 de maigOn line al web municipal 
Sorteig per a  possibles empats29 de maigSorteig a l’Escola de Música, a les 16h
Exposició del llistat provisional30 de maigWeb municipal, web de l’Escola i Escola de Música
Període de reclamacionsdel 30 de maig al 2 de junyOn line al web municipal
Publicació del llistat definitiu5 de junyWeb municipal, web de l’Escola  i Escola de Música
Horaris dels alumnes de Sensibilitzaciódel 26 de juny al 10 de juliol                 Per telèfon
Sol·licitud reducció del preu públicdel 3 al 14 de juliolWeb Municipal
Assignació d’instrument i horarisdel 12 al 15 de setembreEscola de Música

Escola Municipal de Música Blai Net

Informació telefònica: 93 630 68 86, de 15h a 21h

BAREM D’ACCÉS

criterisobservacionspuntuació
Estar censat/da a Sant BoiEs procedirà a la comprovació del cens4 PUNTS
Pare o mare treballa a Sant BoiNomés per a no censats a Sant Boi.Caldrà acreditar raó social de l’empresa2 PUNTS
Tenir germans al CentreGermans matriculats en programes de llarga durada. S’acreditarà mitjançant el llibre de família2 PUNTS
Haver complimentat la preinscripció en altres ocasionsA comptar tres cursos anteriors  (màxim 3 punts)1 PUNT 
Ser beneficiari renda mínima d’insercióA justificar amb impresos oficials1 PUNT

OFERTA DE PLACES 

edatplacesnivell educatiu
Alumnes nascuts l’any 202022BlaiNones 3 
Alumnes nascuts l’any 201939Música i Moviment 1
Alumnes nascuts l’any 2018Música i Moviment 2
Alumnes nascuts l’any 201720Toca i Canta 1
Alumnes nascuts l’any 2016        6Toca i Canta 2
Alumnes nascuts a partir de l’any  2015*Bàsic 1 i 2,  Grup Introducció, Joves i adults
Total places:                       96

(*) Les places dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults es concretaran i assignaran a partir de setembre.  Aconsellem realitzar la preinscripció dins dels terminis establerts en aquestes bases, donat que hi accediran, per ordre baremat, les preinscripcions realitzades en el present procés.

 • Els alumnes amb necessitats educatives especials ocuparan 2 places
 • En els programes en que es cursi instrument, la tria d’aquest vindrà condicionada per l’oferta de places que ofereixi l’Escola de Música en aquell moment determinat: el fet de tenir plaça dins l’Escola no garanteix tenir plaça d’un instrument en concret

INFORMACIONS D’INTERÈS GENERAL     

Llegiu si us plau tota aquesta informació abans de formalitzar la inscripció a l’Escola de Música:

 • Les places consignades responen a una estimació realitzada a la baixa, a partir dels mínims que l’Escola pot garantir en el moment d’aprovar aquestes bases. La quantitat de places es pot incrementar, a mesura que s’acosti l’inici del curs 2023-24, en funció de baixes o renúncies d’alumnes.
 • Telèfons i correus electrònics: és molt important que consigneu tant telèfon com e-mail en el moment de fer la inscripció, donat que l’Escola es comunicarà amb vosaltres a través d’ambdós mitjans. Tant l’assignació de l’horari dels grups de Sensibilització, com la de places en llistat d’espera, es realitzen per via telefònica. Si després de diferents intents no podem contactar amb vosaltres per telèfon ni per correu electrònic, passarem el torn a la següent persona del llistat. 
 • Nens i nenes amb necessitats educatives especials: és molt important, tant en benefici vostre com de l’Escola, que en cas que el vostre fill o filla tingui necessitats educatives especials, ho feu constar en el moment de la inscripció, marcant la casella corresponent. En aquest cas, i en funció de l’edat i de les necessitats del vostre fill/a, l’Escola li assignarà el curs i el programa que li corresponguin. En els cursos de Música i Moviment i Toca i Canta es reserva una plaça per grup per aquests alumnes. Per més informació, demaneu a l’OMAP o a l’Escola de Música el fulletó Jo També, o encara millor, demaneu a l’Escola una entrevista amb la responsable de l’Aula d’Inclusió.
 • Assignació d’Horaris: 
 • Alumnes de Sensibilització (BlaiNones, Música i Moviment, i Toca i Canta): s’assignen per telèfon, seguint l’ordre de puntuació de les inscripcions, de major a menor. Us trucarem entre el 26 de juny i el 10 de juliol, en horari de tarda.
 • Alumnes que accedeixen per llistat d’espera: se’ls ofereix l’horari de la plaça que ha quedat vacant.
 • Alumnes dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults: es convocarà les persones pre-inscrites del 12 al 15 de setembre, segons l’ordre baremat; els horaris es concreten en funció de l’instrument assignat.
 • Elecció de l’Instrument: 
  • Els alumnes nous dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults triaran l’instrument que volen estudiar en funció de les places vacants en aquell moment. 
  • El fet de tenir plaça a l’Escola de Música no comporta tenir plaça d’un instrument en concret. 
  • En cas que l’alumne no estigui segur de quin instrument escollir entre l’oferta que se li proposa, pot iniciar el curs seguint la resta de matèries (música en grup, cant coral) i esperar-se a fer una roda d’instruments, per tal de coneixe’ls millor i poder triar amb més seguretat.
 • Reduccions dels preus públics: 
  • Hi ha la possibilitat de demanar reduccions dels preus públics, que s’atorguen en funció de criteris de renda i situació personal i familiar. 
  • Podeu consultar les bases d’aquestes reduccions a les normes de gestió dels preus públics. Les trobareu a http://www.emmsantboi.cat, menú de la barra superior, “Preus Públics”.
  • Les famílies que acompleixin els requisits, poden sol·licitar aquestes reduccions al web municipal, un cop formalitzada l’admissió de l’alumne a l’Escola. Alumnes nous de Sensibilització,  sol·liciteu la reducció, si s’escau, del 3 al 14 de juliol al web municipal.

The Delightful Pocket Company és un conjunt de cambra format per Marc Díaz (orgue), Sergi Marquillas (trompeta) i Ivan Alcazo (oboè), tres músics que comparteixen la passió per la música de cambra i per donar a conèixer compositors i repertoris singulars partint d’una sonoritat tan genuïna com familiar. 

En el seu concert a Sant Boi, aquesta Deliciosa Companyia de Butxaca ens convida a un banquet musical en el que degustarem obres de William Corbett, Girolamo Frescobaldi, Giovanni Buonaventura Viviani, Gottfried Finger, Georg Friedrich Händel o Johann Sebastian Bach.

Dimarts 25 d’abril a les 19:30 a l’Escola Municipal de Música Blai Net, carrer Jaume I, 24

Concert organitzat per Joventuts Musicals del Baix Llobregat

Preu de l’entrada: 5 euros

Entrada reduïda: 2,5 euros

Venda d’entrades a l’Escola de Música mitja hora abans de començar el concert

Gratuït pels socis de Joventuts Musicals

Sessió pedagògica adreçada als més menuts i menudes a les18:00, entrada lliure

DELICIOSA COMPANYIA!

Trobem asseguts quatre músics al voltant d’una taula. El més veterà, el violinista i trompetista txec Gottfried Finger (1660-1730), torna a fer-hi nit després de molts anys vivint a Londres, on va adquirir certa popularitat com compositor d’òperes. Intenta animar-lo un vell conegut de la capital britànica, el fatxenda violinista William Corbett (1675-1748), segon en arribar i de camí cap a Itàlia. A l’equipatge hi porta alguns manuscrits d’un violinista florentí anomenat Giovanni Boanoventura Viviani (1638-1693). Completen la taula dos joveníssims músics, Georg Friedrich Händel (1685-1759) i Johann Sebastian Bach (1685-1750). Tots dos aspiren a guanyar-se la vida com a músics. Händel porta un violí, un oboè i algunes sonates que ha escrit. Bach, algunes petites composicions, un llibre d’un dels seus ídols, Girolamo Frescobaldi (1583-1643) i un esbós que vol que sigui una cantata. La sala la presideix un orgue i el que va poder passar quan tots quatre havien begut prou, ho poden sentir en aquest concert…

Paula Grande i Anna Ferrer presenten Vega, en ocasió del 8 de març, a Cal Ninyo

Dimecres 8 de març de 2023 a les 19:30 a Cal Ninyo, c/ Joan Bardina 44

Concert organitzat per Joventuts Musicals del Baix Llobregat

Preu de l’entrada: 5 euros

Entrada reduïda: 2,5 euros

Venda d’entrades a Cal Ninyo mitja hora abans de començar el concert

Gratuït pels socis de Joventuts Musicals

Sessió pedagògica prèvia, pels/les més menuts/des: 18h, entrada lliure

Paula Grande i Anna Ferrer, veu | Vic Moliner, contrabaix i pedals I Paula Vegas, teclats i sintetitzadors

VEGA

La cuina i les feines de la llar; la religió, l’església i la fe cristiana; la vida íntima i la sexualitat; la maternitat i les cures… Durant els dos últims segles, els rols de les dones s’han concentrat en àmbits socials i culturals determinats, alguns clarament definits i d’altres totalment infranquejables. Inspirades en el cançoner en línia del projecte Càntut. Cançons de tradició oral, Paula Grande i Anna Ferrer presenten Vega, un disc que visibilitza i dona veu a les mares, filles, nenes i joves de generacions passades. 

PROGRAMA

Tango (Tango –Tango de la punyalada)

Pepito (Pepito amaga el pito La bella giralda)

A qui puc (A qui puc comparar-vos)

Paròdia I – La filla (La filla del marxant)

Paròdia II – Un que volia (La dona de tothom Un que volia casar-se [Jeroni])

Paròdia III – Totes volen (Totes volen ereu La mujer y los vinos)

Caterineta (Caterineta – A sa plaça fan ballades)

La mare (La mare)

Marinero (Marinero – El marinero enamorado)

Tres minyonets (Tres minyonets)

El repertori d’aquest l’espectacle està conformat per cançons populars que en la majoria dels casos no tenen autoria confirmada.