Aquest és el llistat definitiu d’admesos i no admesos del procés d’Inscripció pel curs 2019-2020. Del 25 de juny al 5 de juliol anirem telefonant (per la tarda) als alumnes admesos de Sensibilització (BlaiNones, Música i Moviment, i Toca i Canta), seguint l’ordre de puntuació de les inscripcions, de major a menor, per a la tria d’horari.

A mesura que hi hagi renúncies o baixes, anirem telefonant a les persones en llistat d’espera, també per ordre de puntuació. En aquests casos oferim l’horari de la plaça que ha quedat vacant.

Inscripcions als programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults: contactarem amb les persones pre-inscrites del 9 al 12 de setembre, segons l’ordre del llistat i en funció de les places vacants. Tria d’instrument: es podrà triar l’instrument  en funció de les places que hi hagi lliures en aquell moment.  Els horaris es concretaran en funció de l’instrument assignat.

 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA BLAI NET
PREINSCRIPCIONS PEL CURS 2019/2020
LLISTAT DEFINITIU
RESULTAT DEL SORTEIG REALITZAT EL DIJOUS 6 DE JUNY

A L’ESCOLA DE MÚSICA: 064

Les sol·licituds empatades a punts s’endrecen per les tres darreres xifres del núm. de registre, a partir del núm. 064 inclòs, de menor a major

 

BLAINONES 1, NASCUTS/DES L’ANY 2018, 12 PLACES
       
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000065 BlaiNones 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000081 BlaiNones 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000111 BlaiNones 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000124 BlaiNones 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000012 BlaiNones 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000074 BlaiNones 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000076 BlaiNones 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000087 BlaiNones 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000089 BlaiNones 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000093 BlaiNones 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000098 BlaiNones 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000108 BlaiNones 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000109 BlaiNones 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000164 BlaiNones 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000025 BlaiNones 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000031 BlaiNones 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000034 BlaiNones 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000053 BlaiNones 1 0 NO ADMÈS/ESA

 

BLAINONES 2, NASCUTS/DES L’ANY 2017, 18 PLACES
       
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000086 BlaiNones 2 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000009 BlaiNones 2 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000024 BlaiNones 2 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000068 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000080 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000099 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000101 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000105 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000115 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000117 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000118 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000145 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000007 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000014 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000015 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000029 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000030 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000059 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA

 

BLAINONES 3, NASCUTS/DES L’ANY 2016, 12 PLACES  
       
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000069 BlaiNones 3 7 ADMÈS/ESA
X715/2019/000070 BlaiNones 3 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000114 BlaiNones 3 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000167 BlaiNones 3 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000003 BlaiNones 3 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000051 BlaiNones 3 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000112 BlaiNones 3 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000113 BlaiNones 3 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000146 BlaiNones 3 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000010 BlaiNones 3 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000021 BlaiNones 3 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000027 BlaiNones 3 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000040 BlaiNones 3 5 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000073 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000097 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000107 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000123 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000155 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000160 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000046 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000061 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000062 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000066 BlaiNones 3 3 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000135 BlaiNones 3 2 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000119 BlaiNones 3 0 NO ADMÈS/ESA

 

MÚSICA I MOVIMENT 1, NASCUTS/DES L’ANY 2015, 36 PLACES
       
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000077 Música i Moviment 1 7 ADMÈS/ESA
X715/2019/000126 Música i Moviment 1 7 ADMÈS/ESA
X715/2019/000094 Música i Moviment 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000100 Música i Moviment 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000102 Música i Moviment 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000158 Música i Moviment 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000043 Música i Moviment 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000075 Música i Moviment 1 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000157 Música i Moviment 1 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000005 Música i Moviment 1 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000008 Música i Moviment 1 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000013 Música i Moviment 1 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000071 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000078 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000079 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000084 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000091 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000092 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000096 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000128 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000137 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000159 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000001 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000002 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000004 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000011 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000016 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000028 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000042 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000048 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000050 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000054 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000138 Música i Moviment 1 2 ADMÈS/ESA
X715/2019/000150 Música i Moviment 1 0 NO ADMÈS/ESA

 

* Entre el llistat d’admesos d’aquest grup hi ha tres alumnes amb necessitats educatives especials, motiu pel qual les places queden reduïdes a un total de 33

 

ALUMNES NASCUTS/DES ELS ANYS 2012, 2013 i 2014, 20 PLACES
Les 20 places previstes incialment a les bases de les inscripcions es concreten finalment en 7 places per MiM 2, 6 per TiC1, i 7 per a TiC2

 

Música i Moviment 2, nascuts/des l’any 2014, 7 places
       
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000088 Música i Moviment 2 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000139 Música i Moviment 2 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000122 Música i Moviment 2 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000067 Música i Moviment 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000106 Música i Moviment 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000110 Música i Moviment 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000116 Música i Moviment 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000120 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000129 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000131 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000142 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000156 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000162 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000020 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000026 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000032 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000041 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000049 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000060 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000161 Música i Moviment 2 3 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000052 Música i Moviment 2 0 NO ADMÈS/ESA

 

Toca i Canta 1, nascuts/des l’any 2013, 6 places*
       
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000103 Toca i Canta 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000019 Toca i Canta 1 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000082 Toca i Canta 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000090 Toca i Canta 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000127 Toca i Canta 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000152 Toca i Canta 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000165 Toca i Canta 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000006 Toca i Canta 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000058 Toca i Canta 1 4 NO ADMÈS/ESA

 

* Entre el llistat d’admesos d’aquest grup hi ha un alumne amb necessitats educatives especials, motiu pel qual les places queden reduïdes a un total de 5

 

Toca i Canta 2, nascuts/des l’any 2012, 7 places
       
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000133 Toca i Canta 2 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000149 Toca i Canta 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000104 Toca i Canta 2 0 ADMÈS/ESA
X715/2019/000132 Toca i Canta 2 0 ADMÈS/ESA
X715/2019/000047 Toca i Canta 2 0 ADMÈS/ESA

 

ALUMNES NASCUTS/ES l’ANY 2011 ò ABANS

Les places corresponents a aquestes preinscripcions es determinaran el proper setembre, i s’oferiran segons l’ordre dels llistats baremats següents

Bàsic 1, sense assignació de places fins al setembre
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000064 Bàsic 1 6 PENDENT
X715/2019/000033 Bàsic 1 6 PENDENT
X715/2019/000121 Bàsic 1 5 PENDENT
X715/2019/000055 Bàsic 1 4 PENDENT
X715/2019/000056 Bàsic 1 4 PENDENT
X715/2019/000057 Bàsic 1 4 PENDENT
X715/2019/000063 Bàsic 1 4 PENDENT
X715/2019/000141 Bàsic 1 0 PENDENT

 

Bàsic 2, sense assignació de places fins al setembre
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000072 Bàsic 2 4 PENDENT
X715/2019/000083 Bàsic 2 4 PENDENT
X715/2019/000134 Bàsic 2 4 PENDENT
X715/2019/000151 Bàsic 2 4 PENDENT
X715/2019/000154 Bàsic 2 4 PENDENT
X715/2019/000017 Bàsic 2 4 PENDENT
X715/2019/000018 Bàsic 2 4 PENDENT

 

Grup d’Introducció, sense assignació de places fins al setembre
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000036 Grup d’Introducció 6 PENDENT
X715/2019/000125 Grup d’Introducció 4 PENDENT
X715/2019/000130 Grup d’Introducció 4 PENDENT
X715/2019/000023 Grup d’Introducció 4 PENDENT
X715/2019/000035 Grup d’Introducció 4 PENDENT
X715/2019/000044 Grup d’Introducció 4 PENDENT
X715/2019/000140 Grup d’Introducció 0 PENDENT

 

Joves i adults, sense assignació de places fins al setembre
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000136 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000143 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000144 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000166 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000022 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000037 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000038 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000039 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000045 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000147 Joves i Adults 2 PENDENT
X715/2019/000148 Joves i Adults 0 PENDENT
X715/2019/000163 Joves i Adults 0 PENDENT

 

PREINSCRIPCIONS 2019-2020: LLISTAT PROVISIONAL

Aquest és el llistat provisional d’admesos i no admesos. Ara s’obre un període de reclamacions, de l’11 al 13 de juny. El 17 de juny es publicarà el llistat definitiu.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA BLAI NET
PREINSCRIPCIONS PEL CURS 2019/2020
LLISTAT PROVISIONAL

 

RESULTAT DEL SORTEIG REALITZAT EL DIJOUS 6 DE JUNY

A L’ESCOLA DE MÚSICA: 064

Les sol·licituds empatades a punts s’endrecen per les tres darreres xifres del núm. de registre, a partir del núm. 064 inclòs, de menor a major

 

BLAINONES 1, NASCUTS/DES L’ANY 2018, 12 PLACES
       
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000065 BlaiNones 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000081 BlaiNones 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000111 BlaiNones 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000124 BlaiNones 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000012 BlaiNones 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000074 BlaiNones 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000076 BlaiNones 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000087 BlaiNones 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000089 BlaiNones 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000093 BlaiNones 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000098 BlaiNones 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000108 BlaiNones 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000109 BlaiNones 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000164 BlaiNones 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000025 BlaiNones 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000031 BlaiNones 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000034 BlaiNones 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000053 BlaiNones 1 0 NO ADMÈS/ESA

 

BLAINONES 2, NASCUTS/DES L’ANY 2017, 18 PLACES
       
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000086 BlaiNones 2 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000009 BlaiNones 2 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000024 BlaiNones 2 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000068 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000080 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000099 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000101 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000105 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000115 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000117 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000118 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000145 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000007 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000014 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000015 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000029 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000030 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000059 BlaiNones 2 4 ADMÈS/ESA

 

BLAINONES 3, NASCUTS/DES L’ANY 2016, 12 PLACES  
       
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000069 BlaiNones 3 7 ADMÈS/ESA
X715/2019/000070 BlaiNones 3 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000114 BlaiNones 3 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000003 BlaiNones 3 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000051 BlaiNones 3 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000112 BlaiNones 3 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000113 BlaiNones 3 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000146 BlaiNones 3 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000010 BlaiNones 3 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000021 BlaiNones 3 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000027 BlaiNones 3 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000040 BlaiNones 3 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000073 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000097 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000107 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000123 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000155 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000160 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000046 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000061 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000062 BlaiNones 3 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000066 BlaiNones 3 3 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000135 BlaiNones 3 2 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000119 BlaiNones 3 0 NO ADMÈS/ESA

 

MÚSICA I MOVIMENT 1, NASCUTS/DES L’ANY 2015, 36 PLACES
       
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000077 Música i Moviment 1 7 ADMÈS/ESA
X715/2019/000126 Música i Moviment 1 7 ADMÈS/ESA
X715/2019/000094 Música i Moviment 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000100 Música i Moviment 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000102 Música i Moviment 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000158 Música i Moviment 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000043 Música i Moviment 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000075 Música i Moviment 1 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000157 Música i Moviment 1 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000005 Música i Moviment 1 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000008 Música i Moviment 1 5 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000013 Música i Moviment 1 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000071 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000078 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000079 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000084 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000091 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000092 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000096 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000128 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000137 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000159 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000001 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000002 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000004 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000011 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000016 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000028 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000042 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000048 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000050 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000054 Música i Moviment 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000138 Música i Moviment 1 2 ADMÈS/ESA
X715/2019/000150 Música i Moviment 1 0 NO ADMÈS/ESA

 

  • Entre el llistat d’admesos d’aquest grup hi ha tres alumnes amb necessitats educatives especials, motiu pel qual les places queden reduïdes a un total de 33

 

ALUMNES NASCUTS/DES ELS ANYS 2012, 2013 i 2014, 20 PLACES
Les 20 places previstes incialment a les bases de les inscripcions es concreten finalment en 7 places per MiM 2, 6 per TiC1, i 7 per a TiC2

 

Música i Moviment 2, nascuts/des l’any 2014, 7 places
       
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000088 Música i Moviment 2 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000139 Música i Moviment 2 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000122 Música i Moviment 2 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000067 Música i Moviment 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000106 Música i Moviment 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000110 Música i Moviment 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000116 Música i Moviment 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000120 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000129 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000131 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000142 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000156 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000162 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000020 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000026 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000032 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000041 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000049 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000060 Música i Moviment 2 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000161 Música i Moviment 2 3 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000052 Música i Moviment 2 0 NO ADMÈS/ESA

 

Toca i Canta 1, nascuts/des l’any 2012, 6 places*
       
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000103 Toca i Canta 1 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000019 Toca i Canta 1 5 ADMÈS/ESA
X715/2019/000082 Toca i Canta 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000090 Toca i Canta 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000127 Toca i Canta 1 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000152 Toca i Canta 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000165 Toca i Canta 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000006 Toca i Canta 1 4 NO ADMÈS/ESA
X715/2019/000058 Toca i Canta 1 4 NO ADMÈS/ESA

 

  • Entre el llistat d’admesos d’aquest grup hi ha un alumne amb necessitats educatives especials, motiu pel qual les places queden reduïdes a un total de 5

 

Toca i Canta 2, nascuts/des l’any 2012, 7 places
       
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000133 Toca i Canta 2 6 ADMÈS/ESA
X715/2019/000149 Toca i Canta 2 4 ADMÈS/ESA
X715/2019/000104 Toca i Canta 2 0 ADMÈS/ESA
X715/2019/000132 Toca i Canta 2 0 ADMÈS/ESA
X715/2019/000047 Toca i Canta 2 0 ADMÈS/ESA

 

ALUMNES NASCUTS/ES l’ANY 2011 ò ABANS

Les places corresponents a aquestes preinscripcions es determinaran el proper setembre, i s’oferiran segons l’ordre dels llistats baremats següents

Bàsic 1, sense assignació de places fins al setembre
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000064 Bàsic 1 6 PENDENT
X715/2019/000033 Bàsic 1 6 PENDENT
X715/2019/000121 Bàsic 1 5 PENDENT
X715/2019/000055 Bàsic 1 4 PENDENT
X715/2019/000056 Bàsic 1 4 PENDENT
X715/2019/000057 Bàsic 1 4 PENDENT
X715/2019/000063 Bàsic 1 4 PENDENT
X715/2019/000141 Bàsic 1 0 PENDENT

 

Bàsic 2, sense assignació de places fins al setembre
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000072 Bàsic 2 4 PENDENT
X715/2019/000083 Bàsic 2 4 PENDENT
X715/2019/000134 Bàsic 2 4 PENDENT
X715/2019/000151 Bàsic 2 4 PENDENT
X715/2019/000154 Bàsic 2 4 PENDENT
X715/2019/000017 Bàsic 2 4 PENDENT
X715/2019/000018 Bàsic 2 4 PENDENT

 

Grup d’Introducció, sense assignació de places fins al setembre
 
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000036 Grup d’Introducció 6 PENDENT
X715/2019/000125 Grup d’Introducció 4 PENDENT
X715/2019/000130 Grup d’Introducció 4 PENDENT
X715/2019/000023 Grup d’Introducció 4 PENDENT
X715/2019/000035 Grup d’Introducció 4 PENDENT
X715/2019/000044 Grup d’Introducció 4 PENDENT
X715/2019/000140 Grup d’Introducció 0 PENDENT

 

Joves i adults, sense assignació de places fins al setembre
Número Curs Puntuació Admissió
X715/2019/000136 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000143 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000144 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000166 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000022 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000037 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000038 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000039 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000045 Joves i Adults 4 PENDENT
X715/2019/000147 Joves i Adults 2 PENDENT
X715/2019/000148 Joves i Adults 0 PENDENT
X715/2019/000163 Joves i Adults 0 PENDENT

 

HORARIS DE SENSIBILITZACIÓ D’ALUMNES ANTICS, CURS 2019-2020

Ja estan oberts els formularis dels horaris de BlaiNones 2 i 3, Música i Moviment 1 i 2, i Toca i Canta 1 i 2 del proper curs.

Aquests formularis van adreçats únicament als alumnes antics de la Blai Net, els que ja han cursat enguany algun nivell de Sensibilització (l’horari dels alumnes nous s’assignarà per telèfon, a partir del 25 de juny).

Els formularis es poden respondre del  23 al 31 de maig.

Tingueu en compte si us plau que aquesta inscripció NO COMPORTA DE MANERA NECESSÀRIA EL DRET A PLAÇA EN L’HORARI ESCOLLIT. Es tracta d’una inscripció en lliure competència amb la resta dels alumnes de cada curs. En cas que un grup rebi més sol·licituds que les 12 places corresponents, s’aplicarà el barem i procediments contemplats a les bases del Horaris 2019-2020, aprovades pel Consell Escolar de Centre

La inscripció es fa on line, només heu de prémer en els enllaços següents:

BlaiNones 2, alumnes que enguany han cursat BlaiNones 1

BlaiNones 3, alumnes que enguany han cursat BlaiNones 2

Música i Moviment 1, alumnes que enguany han cursat BlaiNones 3

Música i Moviment 2, alumnes que enguany han cursat Música i Moviment 1

Toca i Canta 1, alumnes que enguany han cursat Música i Moviment 2

Toca i Canta 2, alumnes que enguany han cursat Toca i Canta 1

Daltabaix, esdeveniment calamitós que capgira l’ordre de les coses

Matí del 18 de maig de 2019 al nucli antic de Sant Boi

Trobada de grups instrumentals de 10:30 a 13:30

Actuacions a peu de carrer a la Rambla, la Plaça Presas i el Centre d’Art Can Castells

TUTTO DALTABAIX 2019

DALTABAIX 2019 INSTRUCCIONS COLOR

Vols disfrutar del cinema com ho feien els nostres rebesavis? Vine a Cal Ninyo a veure una pel·lícula de Buster Keaton, amb acompanyament musical en directe del December Quintet!

Dimecres 15 de maig a les 19:30, EL ROSTRE PÀL·LID, amb acompanyament musical del DECEMBER QUINTET

phpThumb_generated_thumbnail

Una tribu d’Indis és obligada a abandonar les seves terres per una companyia petrolera. El cap de la tribu, en busca de revenja, ordena sacrificar el primer home blanc que aparegui; efectivament, apareix Keaton, un simpàtic i innocent caçador de papallones…

Una esplèndida comèdia acompanyada amb música composta expressament pels músics del December Quintet, els quals a més ens parlaran una mica de Buster Keaton i de com es fa l’acompanyament musical d’una pel·lícula muda.

Concert organitzat per Joventuts Musicals del Baix, recomanat per a tota la família!