Avui el Grup de Vent de la Blai Net, format per alumnes del programa Bàsic, ha actuat a Sant Feliu, en el marc de la Festa de Primavera d’aquesta ciutat. Ha estat una invitació de la banda Diamantina de l’Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Llobregat, la qual, junt amb la Banda Eolia de la mateixa escola, ens tornarà la visita el proper dissabte 19 de maig al Daltabaix, per la nostra festa major.

El passat 27 d’abril un grup de joves instrumentistes i una representació del cor BlaiKorus de la Blai Net van actuar al teatre Barradas de L’Hospitalet, a la cerimònia de lliurament de premis del festival de curts DulCinea, una proposta promoguda pel Club Social El Roure d’aquella ciutat.
Els grups de la Blai Net van realitzar l’acompanyament musical de l’actuació teatral del Grup de Teatre Imagina.
Una experiència molt enriquidora, en la que vam poder disfrutar de la projecció dels diferents curts presentats al festival.

Ahir 6 de maig, la trobada de cors infantils de Sant Boi Vadesolfa es va haver de suspendre per la pluja. Tot i així, els joves cantaires de la Renaixença, Pilar Villanueva, Fundació Llor i Blai Net van cantar la cançó comuna que havien preparat. Moltes gràcies corals infantils de la @coralrenaixensa, i endavant les atxes!

Avui 5 de maig la Blai Band està actuant a Cerdanyola, convidada per l’Escola Municipal de Música Aulos d’aquesta ciutat, en el marc de la Festa Major Roser de Maig 2018. El concert s’havia de fer a l’aire lliure a la Plaça Jaume Grau, però per la pluja s’ha fet a la pròpia Escola de Música Aulos. La Blai Band ha compartit escenari amb la Banda i la Bandeta de l’Escola Aulos, agrupacions que ens tornaran la visita a Sant Boi el proper dissabte 19 de maig, en el Festival Daltabaix.

https://photos.app.goo.gl/qFRQAVTP7NRJ6nqz8

 

Aviat comença el període d’inscripcions per a alumnes nous, pel curs 2018-2019!!

78 places noves, a més de les vacants que vagin apareixent des d’ara fins a l’inici de curs, per renúncies d’alumnes antics.

Les preinscripcions es faran del 22 de maig al 4 de juny a l’OMAP,  Plaça de l’Ajuntament, 1. Per demanar cita prèvia, premeu aquí

Com a novetat, enguany també es podran fer online, al web municipal

Jornada de portes obertes: dimarts 22 de maig:

 • 17:15: per a nens i nenes de 1 a 7 anys
 • 19h: per a nens i nenes de 8 a 12 anys

El procés d’inscripcions es regula per unes bases aprovades pel Consell Escolar de Centre, les quals contenen el nombre de places convocades, el calendari del procés i el barem d’accés, a més d’informacions sobre el procés. Les bases són aquestes:

PREINSCRIPCIÓ CURS 2018 – 2019

 

CALENDARI DE MATRICULACIÓ PER A NOUS ALUMNES

assumpte dates horari i lloc
Preinscripcions del 22 de maig al 4 juny Online al web municipal *, o presencial a l’OMAP
Sorteig per a possibles empats 6 de juny Sorteig a l’Escola de Música
Exposició del llistat provisional 7 de juny Web municipal, web de l’Escola, OMAP i Escola de Música
Període de reclamacions del 8 al 13 de juny Online al web municipal, o presencial a l’OMAP
Publicació del llistat definitiu 15 de juny Web municipal, web de l’Escola, OMAP i Escola de Música
Horaris dels alumnes de Sensibilització del 18 al 25 de juny                   Per telèfon
Sol·licitud reducció del preu públic del 26 de juny al 2 de juliol OMAP
Assignació d’instrument i horaris del 12 al 14 de setembre Escola de Música

 

 • * En cas de duplicitat de sol·licituds, s’admetrà únicament l’última presentada i se n’exclourà la resta
 • OMAP, Oficina Municipal d’Atenció Pública. Planta baixa de l’Ajuntament de Sant Boi. Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 19 h. i el divendres de 8:30 h. fins a 14:00

 

JORNADA DE PORTES OBERTES dimarts 22 de maig

a les 17:15 per a nens i nenes de 1 a 7 anys

a les 19:00 per a nens i nenes de 8 a 12 anys

BAREM D’ACCÉS

criteris observacions puntuació
Estar censat/da a Sant Boi Es procedirà a la comprovació del cens 4 PUNTS
Pare o mare treballa a Sant Boi Només per a no censats a Sant Boi.

Caldrà acreditar raó social de l’empresa

2 PUNTS
Tenir germans al Centre Germans matriculats en programes de llarga durada. S’acreditarà mitjançant el llibre de família 2 PUNTS
Haver complimentat la preinscripció en altres ocasions A comptar tres cursos anteriors (màxim 3 punts) 1 PUNT

 

Ser beneficiari renda mínima d’inserció A justificar amb impresos oficials 1 PUNT

 

En tots els casos: caldrà presentar fotocòpia del llibre de família i signar la sol·licitud, fent-hi constar que les dades són certes.

 

OFERTA DE PLACES

edat places nivell educatiu
Alumnes nascuts l’any 2017 12 BlaiNones 1
Alumnes nascuts l’any 2016 * BlaiNones 2
Alumnes nascuts l’any 2015 10** BlaiNones 3
Alumnes nascuts l’any 2014 36** Música i Moviment 1
Alumnes nascuts els anys 2013, 2012 i 2011 20** Música i Moviment 2, Toca i Canta 1 i 2
Alumnes nascuts a partir de l’any 2010 *** Bàsic 1 i 2, Grup Introducció, Joves i adults
Total places:                       78

(*) en el moment d’aprovar aquestes bases no hi ha cap plaça vacant de BlaiNones 2 pel proper curs. En funció de possibles baixes entre els alumnes del grup, s’aniran oferint les places que quedin lliures.

 

(**) estimació de places realitzada a la baixa, a partir dels mínims que l’Escola pot garantir en el moment d’aprovar aquestes bases. Les xifres incrementaran en funció de les baixes que es causin a final de curs.

 

(***) Les places dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults es concretaran i assignaran a partir de setembre. Aconsellem realitzar la preinscripció dins dels terminis establerts en aquestes bases, donat que hi accediran, per ordre baremat, les preinscripcions realitzades en el present procés.

 

 • Els alumnes amb necessitats educatives especials ocuparan 2 places
 • En els programes en que es cursi instrument, la tria d’aquest vindrà condicionada per l’oferta de places que ofereixi l’Escola de Música en aquell moment determinat: el fet de tenir plaça dins l’Escola no garanteix tenir plaça d’un instrument en concret

 

INFORMACIONS D’INTERÈS GENERAL    

Llegiu si us plau tota aquesta informació abans de formalitzar la inscripció a l’Escola de Música:

 • Les places consignades responen a una estimació realitzada a la baixa, a excepció del primer curs de BlaiNones, a partir dels mínims que l’Escola pot garantir en el moment d’aprovar aquestes bases. La quantitat de places s’incrementarà, amb tota probabilitat, a mesura que s’acosti l’inici del curs 2018-2019, en funció de baixes o renúncies d’alumnes.

 

 • Telèfons i correus electrònics: és molt important que consigneu tant telèfon com e-mail en el moment de fer la inscripció, donat que l’Escola es comunicarà amb vosaltres a través d’ambdós mitjans. Tant l’assignació de l’horari dels grups de Sensibilització, com la de places en llistat d’espera, es realitzen per via telefònica. Si després de diferents intents no podem contactar amb vosaltres per telefon ni per correu electrònic, passarem el torn a la següent persona del llistat.

 

 • Nens i nenes amb necessitats educatives especials: és molt important, tant en benefici vostre com de l’Escola, que en cas que el vostre fill o filla tingui necessitats educatives especials, ho feu constar en el moment de la inscripció, marcant la casella corresponent. En aquest cas, i en funció de l’edat i de les necessitats del vostre fill/a, l’Escola li assignarà el curs i el programa que li corresponguin. En els cursos de Música i Moviment i Toca i Canta es reserva una plaça per grup per aquests alumnes. Per més informació, demaneu a l’OMAP o a l’Escola de Música el folletó Jo També, o encara millor, demaneu a l’Escola una entrevista amb la responsable de l’Aula d’Inclusió.

 

 • Assignació d’Horaris:
  • o Alumnes de Sensibilització (BlaiNones, Música i Moviment, i Toca i Canta): s’assignen per telèfon, seguint l’ordre de puntuació de les inscripcions, de major a menor. Us trucarem entre el 18 i el 25 de juny, en horari de tarda
  • o Alumnes que accedeixen per llistat d’espera: se’ls ofereix l’horari de la plaça que ha quedat vacant.
  • o Alumnes dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults: es convocarà les persones pre-inscrites del 12 al 14 de setembre, segons l’ordre baremat; els horaris es concreten en funció de l’instrument assignat.

 

 • Elecció de l’Instrument:
  • o Els alumnes nous dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults triaran l’instrument que volen estudiar en funció de les places vacants en aquell moment.
  • o El fet de tenir plaça a l’Escola de Música no comporta tenir plaça d’un instrument concret.
  • o En cas que l’alumne no estigui segur de quin instrument escollir entre l’oferta que se li proposa, pot iniciar el curs seguint la resta de matèries (música en grup, cant coral) i esperar-se a fer una roda d’instruments, per tal de conèixe’ls millor i poder triar amb més seguretat.

 

 • Reduccions dels preus públics:
  • o Hi ha la possibilitat de demanar reduccions dels preus públics, que s’atorguen en funció de criteris de renda i situació personal i familiar.
  • o Podeu consultar les bases d’aquestes reduccions a les normes de gestió dels preus públics. Les trobareu a http://www.emmsantboi.cat, barra lateral, Informació General, Preus Públics.
  • o Les famílies que acompleixin els requisits, poden sol·licitar aquestes reduccions a l’OMAP, un cop formalitzada l’admissió de l’alumne a l’Escola. Alumnes nous de Sensibilització, sol·liciteu la reducció, si s’escau, del 26 de juny al 2 de juliol a l’OMAP, de 8:30 a 14h.