Al BBNet trobareu:

fotoescola4

 • El bloc de l’Escola: novetats, concerts, sortides, altres activitats i projectes…

 •  La plana informativa de la Blai Net

   • Informació general:
    • On som?
    • Contacta amb nosaltres
    • Inscripcions
    • Preus públics i reduccions
    • Convalidació de crèdits d’ESO
   • Presentació de l’Escola:
    • Escola de Música Inclusiva
    • Una mica d’història
    • Extracte del Projecte Educatiu de Centre
    • L’oferta pedagògica
    • Documents de Centre

 • El bloc de les circulars adreçades a la comunitat escolar
 • Enllaços als diferents blocs dels programes, tallers i conjunts de la Blai Net

flautistes

metalls

4 elements