INSCRIPCIONS 2014 – 2015

L’Escola Municipal de Música Blai Net convoca 135 places noves pel curs 2014-2015, adreçades a persones de totes les edats, a partir de nenes i nenes de P3, fins a adults inclosos. El procés d’inscripció es regula per les bases següents, aprovades pel Consell Escolar de Centre el 6 de maig de 2014.

Període d’inscripció:   del 3 al 13 de juny, a l’OMAP, Oficina Municipal d’Atenció Pública*
Sorteig per a dirimir possibles empats: 16 de juny a les 17h, a l’Escola de Música
Publicació del llistat provisional :  17 de juny, a l’OMAP* i a l’Escola de Música
Període de reclamacions: 18 i 19 de juny  a l’OMAP*
Publicació del llistat definitiu:   25 de juny  a l’OMAP* i a l’Escola de Música
Sol·licitud de reducció del preu públic    Del 30 de juny al 4 de juliol,a l’OMAP*

*OMAP, Oficina Municipal d’Atenció Pública. Planta baixa de l’Ajuntament de Sant Boi. Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 19 h. i el divendres de 8.30 h. fins a 14 h.

JORNADA DE PORTES OBERTES

27 i 29 de maig a l’Escola de Música, c/Jaume I, 24. Es pot venir a visitar l’Escola qualsevol d’aquests dos dies, amb el mateix horari:

  • A les 18h, per a nens i nenes de 3 a 7 anys
  • A les 19h, a partir dels 8 anys

BAREM D’ACCÉS

Les sol·licituds es baremaran i ordenaran segons la puntuació obtinguda a partir dels criteris següents:

4 PUNTS per estar censat/da a Sant Boi.  Es procedirà a la comprovació del cens.
2 PUNTS per treballar a Sant Boi (pare o mare).   Només per a no censats a Sant Boi, caldrà acreditar raó social de l’empresa   2 PUNTS per tenir germans al Centre, matriculats en programes de llarga durada. S’acreditarà mitjançant el llibre de família  1 PUNT per haver complimentat la preinscripció en anys anteriors.  A comptar tres cursos anteriors, màxim 3 punts.

1 PUNT per ser beneficiari per renda mínima d’inserció .   A justificar amb impresos oficials

En tots els casos: caldrà presentar fotocòpia del llibre de família i signar la sol·licitud, fent-hi constar que les dades són certes.


OFERTA DE PLACES PEL CURS 2014-2015

Es convoca un total de 135 places, repartides de la manera següent:

Alumnes nascuts l’any 2011, 24 places de  primer contacte en família
Alumnes nascuts l’any 2010, 60 places de 1r de Música i Moviment
Alumnes nascuts els anys 2007, 2008 i 2009, 15 places* de  2n de Música i Moviment, i 1r i 2n de Toca i Canta
Alumnes nascuts els anys 2005 i 2006,  12 places de 1r i 2n del programa Bàsic
Alumnes nascuts entre el 2004 i el 2001, 12 places de Grups d’Introducció
Joves i Adults,  12 places d’instrument

  • Els alumnes amb necessitats educatives especials ocuparan 2 places
  • En els programes en que es cursi instrument (Bàsic, Introducció, Joves i Adults), la tria d’aquest vindrà condicionada per l’oferta de places que ofereixi l’Escola de Música en aquell moment determinat: el fet de tenir plaça dins l’Escola no garanteix tenir plaça d’un instrument en concret

(*) estimació de places realitzada a la baixa, a partir dels mínims que l’Escola pot garantir en el moment d’aprovar aquestes bases. Les xifres incrementaran en funció de les baixes que es causin a final de curs.


INFORMACIONS D’INTERÈS GENERAL

Llegiu si us plau tota aquesta informació abans de formalitzar la inscripció a l’Escola de Música:

El nombre de places és estimatiu

Les places consignades responen a una estimació realitzada a la baixa -a excepció dels cursos de Primer contacte en família i Música i Moviment 1-, a partir dels mínims que l’Escola pot garantir en el moment d’aprovar aquestes bases. Això vol dir que, amb molta probabilitat, la quantitat de places s’anirà incrementant a mesura que s’acosti l’inici del curs 2014-2015, en funció de baixes o renúncies d’alumnes.

Telèfons i correus electrònics

És molt important que consigneu tant telèfon com e-mail en el moment de fer la inscripció, donat que l’Escola es comunicarà amb vosaltres a través d’ambdós mitjans. Tant l’assignació de l’horari dels grups de Sensibilització, com la de places en llistat d’espera, es realitzen per via telefònica. Si després de diferents intents no podem contactar amb vosaltres per telefon ni per correu electrònic, passarem el torn a la següent persona del llistat.

Nens i nenes amb necessitats educatives especials

És molt important, tant en benefici vostre com de l’Escola, que en cas que el vostre fill o filla tingui necessitats educatives especials, ho feu constar en el moment de la inscripció, marcant la casella corresponent. En aquest cas, i en funció de l’edat i de les necessitats del vostre fill/a, l’Escola li assignarà el curs i el programa que li corresponguin. En els cursos de Música i Moviment i Toca i Canta es reserva una plaça per grup per aquests alumnes.

Per més informació, demaneu a l’Escola una entrevista amb la responsable de l’Aula d’Inclusió.

Assignació d’Horaris

  • Alumnes de Primer Contacte (nascuts el 2011) i de Música i Moviment 1 (nascuts el 2010): s’assignen per telèfon, seguint l’ordre de puntuació de les inscripcions, de major a menor. Us trucarem entre el 25 i el 30 de juny, en horari de tarda.
  • Alumnes que accedeixen per llistat d’espera: se’ls ofereix l’horari de la plaça que ha quedat vacant.
  • Alumnes dels programes Bàsic i Introducció: es convoca les famílies del 30 de juny al 3 de juliol; els horaris es concreten en funció de l’instrument escollit.

Elecció de l’Instrument

Els alumnes nous dels programes Bàsic i Introducció triaran l’instrument que volen estudiar en funció de les places vacants en aquell moment; el fet de tenir plaça a l’Escola de Música no comporta tenir plaça d’un instrument concret. En cas que l’alumne no estigui segur de quin instrument escollir entre l’oferta que se li proposa, pot iniciar el curs seguint la resta de matèries (música en grup, cant coral) i esperar-se a fer una roda d’instruments, per tal de conèixe’ls millor i poder triar amb més seguretat.

Reduccions dels preus públics

Hi ha la possibilitat de demanar bonificacions per a alumnes en situacions socioeconòmiques desafavorides, que s’atorguen en funció de criteris de renda i situació personal i familiar. Podeu consultar les bases d’aquestes reduccions a les normes de gestió dels preus públics. Les podeu demanar a l’OMAP o a l’Escola de Música, o consultar-les al web municipal, o al web de l’Escola de Música.

Les famílies que acompleixin els requisits, poden sol·licitar aquestes reduccions a l’OMAP, un cop formalitzada l’admissió de l’alumne a l’Escola. Alumnes de Música i Moviment 1,  sol·liciteu la reducció, si s’escau, del 30 de juny al 4 de juliol a l’OMAP, de 8:30 a 14h.

One Comment on “INSCRIPCIONS 2014 – 2015

  1. Retroenllaç: INSCRIPCIONS PEL CURS 2014- 2015, PER A ALUMNES NOUS | BBNet

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: