L’accés a l’Escola de Música es realitza per un procés d’inscripcions de format similar al dels centres educatius de Primària o Secundària, però amb un calendari i uns barems propis.  El període d’inscripcions acostuma a ser entre finals de maig i inicis de juny. Cada any el Consell Escolar de Centre aprova, cap a finals del segon trimestre de curs, la proposta de places, el barem i el calendari d’inscripcions pel curs següent.

Un cop realitzada la matriculació, l’Escola inicia un nou període d’inscripcions a la tardor, oferint les places que han quedat lliures a les persones que han quedat en llistat d’espera, o, en cas que no hi hagi llistat d’espera, oferint les places a les persones que s’acosten a l’Escola.

 

INSCRIPCIONS 2015 – 2016

 

Anuncis