El Claustre de professores i professors de la Blai Net

Montse Munill, flauta, música en grup, cor…
Pere Bono, trombó, trompa, trompeta, bombardí, Banda, …
Núria Brull, saxòfon, conjunt instrumental…
Joan Codina,  flauta, Toca i canta, Música en grup, Cor…
Francesc Conesa, piano, Cultura musical…
Rafael Esteve, contrabaix…
Iolanda González, clarinet, música en grup…
Fina Izquierdo, viola, violí, piano, conjunt instrumental, música en grup
Júlia Brescó, sensibilització musical
Lluís Melero, guitarra, conjunt instrumental, música en grup…
Jordi Moreno, violí, música en grup, conjunt instrumental…
Marta Obradors, piano, Música en grup
Anna Quílez, Música i moviment, Música en grup, piano…
Eliseu Ribes, Música en grup, Conjunt instrumental, cor, Música Antiga i clavecí
Càndid Rodrígueztrompeta, Conjunt instrumental
Anna Roig, Música i moviment, Música en grup
Santi Serratosa, percussió, Musicoteràpia
Alba Simarro, flauta, Musicoteràpia
Marta Sistach, piano i Música en grup…
Esther Vila, violoncel, conjunt instrumental…
Juan Manuel Heredia, Cucoconserge
Mercè Corpas, suport administratiu

Organització col·legiada

Coordinació del programa Bàsic: Eliseu Ribes
Coordinació de conjunts instrumentals: Esther Vila
Coordinació de conjunts corals: Joan Codina
Coordinador Pedagògic: Eliseu Ribes
Cap d’Estudis: Alba Simarro
Director: Francesc Conesa
Anuncis